man

Wendy Logister over de Buurtkamer in de Heilust

Buurtkamer2Wendy Logister, opbouwwerkster bij de gemeente, wilde graag voor het personeelsblad van de gemeente Kerkrade iets vertellen over de Buurtkamer in Heilust. Omdat het artikel ook zeer informatief is, is besloten het ook op west wint te zetten.

 

Wendy werkt sinds oktober 2007 bij de gemeente Kerkrade. 18 Uur per week zet ze zich in als opbouwwerker voor de wijken Noord en West en ze werkt nog eens 14 uur extra voor de Heilust,

Wendy loopt rond door de Buurtkamer aan de Geraniumstraat 9 in Heilust en vertelt enthousiast over het project. Terwijl ze een rondleiding geeft door het huis laat ze zien hoe de Buurtkamer ontstaan is: “Het is echt gekomen vanuit een wens van de buurtbewoners. Bewoners gaven aan dat er een wens was ‘iets te organiseren’ in de wijk. Vrijwilligers begonnen ooit samen met mij als opbouwwerker met het organiseren van activiteiten voor kinderen. Deze waren een succes en de ouders bleven al gauw ‘plakken’. Het werd duidelijk dat er niet alleen behoefte was aan activiteiten of bijeenkomsten voor kinderen maar ook voor volwassenen!”

 

Er was niet echt een vastomlijnd plan maar er was dus behoefte aan ‘iets gezamenlijks’. De opbouwwerkers helpen mensen die iets willen organiseren of regelen. “Aangezien we voornamelijk vraaggestuurd werken”, vult Wendy aan, “zijn we toen aan de slag gegaan.”

 

Totstandkoming Buurtkamer

HEEMwonen heeft samen met de gemeente een pand ter beschikking gesteld aan de buurtbewoners om de nieuwe Buurtkamer te vormen. Het is een leegstaand pand, eigendom van HEEMwonen. Het pand zal gesloopt worden voor het nieuwe Park West (in het kader van de herinrichting van West).

De bewoners die enthousiast waren wierpen zich op om het huis in te richten. “Met 10 vrijwilligers gingen we met een beursje naar de Ikea”, vertelt Wendy. “De hele dag hebben we rondgekeken om het huis zo mooi en goedkoop mogelijk in te richten. Vrijwilligers hebben ook meegeholpen klussen. Dit alles is gebeurd in april/mei en op 9 juni 2012 is de Buurtkamer opengegaan.”

 

Wat is de Buurtkamer nu precies?

De Buurtkamer wil het gezellige buurtgevoel van vroeger terug bij de mensen terug brengen. Het doel is mensen samen/bij elkaar brengen. Dit gebeurt door middel van diverse activiteiten die in het huis plaatsvinden. “Er kan over alles gepraat worden hier”, zegt Wendy. “Door de sociale contacten brengt de Buurtkamer veel verbindingen in de wijk.” Veel bezoekers van de Buurtkamer kenden elkaar voorheen niet, hoewel ze buurtgenoten zijn. Wendy: ”Het is een echt een huis van de buurtbewoners zelf. Sinds een jaar is er een vaste stroom bezoekers: mensen die iedere week komen knutselen, binnenlopen voor een praatje, of naar af en toe een activiteit. Mensen weten ons steeds beter te vinden”.

 

Er is een groep actieve vrijwilligers die alles organiseert. Wendy probeert zo goed mogelijk te luisteren naar wat de mensen willen maar er wordt wel een eigen inzet gevraagd. De bewoners dienen zelf de activiteiten te organiseren. Naarmate de bekendheid van de Buurtkamer groeit, wordt het steeds makkelijker om vrijwilligers erbij te krijgen. De vrijwilligers organiseren allerlei soorten activiteiten, voor kinderen, volwassenen; creatief, educatief,….

 

Wendy heeft tal van kleine succesverhalen te vertellen die uit de Buurtkamer zijn voortgekomen. Vooral het bij elkaar brengen van mensen, ‘vreemden’ die elkaar leren kennen hier, doet Wendy plezier. Ook bevordert de Buurtkamer het vertrouwen van de bewoners in instanties en de overheid. “Laatst is de wijkagent langs geweest om eens te praten met de buurtbewoners. Voorheen hadden mensen echt niets met de politie willen bespreken. Dit geeft aan dat het vertrouwen van de bewoners in de instanties groeit.”
De Buurtkamer wordt ook steeds bekender bij externe partijen zoals Radar, de politie, bewonersplatforms en kansenwinkels.

 

Activiteiten

Soms vragen mensen concreet om activiteiten, soms draagt Wendy een idee aan voor een bepaalde activiteit. “Maar vaak zijn er ook signalen die minder duidelijk zijn, hoor je mensen ergens over praten en weet je dat je daar meer mee kunt. Zo heb ik eens voorgesteld een vrijwillige kok een workshop budget koken te laten geven. Op dit idee kwam ik doordat ik bewoners hier in huis veel hoorde praten over wat ze goedkoop kunnen koken en eten. En dat men eigenlijk een beetje inspiratieloos was. Het doel van een activiteit moet altijd zijn om mensen bij elkaar te brengen, maar er zit ook meer achter, denk aan het signaleren van problemen of het tegengaan van eenzaamheid.”

 

Het ‘werven’ van mensen voor activiteiten gebeurt  door middel van een mailbestand, Facebook en flyers. “Facebook is een geweldig middel om mensen te informeren en in contact te blijven,” aldus Wendy. “Buurtbewoners kunnen ook makkelijk terug reageren online. We proberen mensen persoonlijk te benaderen en te raken. Ik ken alle vrijwilligers en ik ben zelf ook veel hier in het huis. Dan kan iedereen binnen lopen die dat wil.”

 

De eerste volwassenenactiviteit in de Buurtkamer had al 50 aanmeldingen. Sindsdien is er eigenlijk altijd veel animo. Soms worden er 4 verschillende avonden georganiseerd voor één activiteit, want de woonkamer van het huis kan zo’n grote groep niet aan. Twee keer per jaar vindt er een grote activiteit plaats. Er was een Paasontbijt voor 100 personen en een Halloweentocht voor circa 180 personen. “De Buurtkamer was toen omgetoverd tot een zogenaamd heksenhuis,” legt Wendy enthousiast uit. “We hadden zelfs de kelder ingericht in griezelsfeer. Ook was er in juni een Buitenspeeldag. We zeiden tegen elkaar “we zien wel hoe dat loopt.” Kwamen er 250 kinderen op af! Heel recentelijk was er een Ssinterklaasactiviteit met als samenwerkingspartner Radar, toen zaten er plots ruim 70 kinderen en 50 volwassenen in de zaal. Laat dus niemand zeggen dat er geen behoefte aan activiteiten in de wijk is!“
Soms wordt er om een klein bedrag inschrijfgeld gevraagd voor een activiteit. Dit wordt ingesteld als een soort drempel en om te voorkomen dat mensen er misbruik van maken.

 

West

Wendy vertelt dat Heilust een wijk is vol uitdagingen: er is veel werkeloosheid, alleenstaande ouders, diverse problematiek. De bewoners zelf zijn echter heel trots op hun buurt en zien zichzelf niet als ‘probleemwijk’. “De mensen wonen er graag en sommigen lijden echt onder het feit dat ze weg moeten. Veel mensen wonen er al heel lang en hechten aan hun buurt/wijkgevoel.”

 

Dit brengt ons bij het onderwerp van de herstructurering van de wijk West. De gehele wijk, dus niet alleen Heilust, zal opnieuw ingericht worden. Er komt een groot nieuw park, Park West, waarvoor veel panden in de wijk gesloopt zullen worden. Op den duur moet de Buurtkamer Heilust ook naar een andere locatie in de wijk. Veel panden in de Geraniumstraat moeten namelijk ook gesloopt worden, waaronder het huis van de Buurtkamer.

Kijk trouwens ook op de Facebook pagina van de Buurtkamer!

 

Toekomst

Wendy is duidelijk heel blij met haar werkzaamheden voor de Buurtkamer. “Dit werk doe ik inderdaad heel graag”, bevestigt Wendy. “Zowel de activiteiten begeleiden als het samenbrengen van mensen is echt mijn ding. Mijn werk is echt mijn hobby! Je wordt hier vanzelf vrolijk, de mensen zijn zo enthousiast. Ik merk dat de bewoners vertrouwen in hebben en ik hoop ze vaak verder te kunnen helpen. We hebben ook echt een fijn huis hier.

De buurtbewoners die gebruik maken van het huis zijn zich ook zeker bewust van het nodige onderhoud en schoonmaak van het pand. Het succes van de Buurtkamer is dat het echt iets van de mensen zelf is!”

De Buurtkamer heeft momenteel een ‘bereik’ van 150 gezinnen in de buurt. Wendy ziet de toekomst  goed tegemoet. “Al moeten we naar een ander pand - hopelijk wordt het er één met hetzelfde huiskamergevoel -, we hebben zo’n sterke positie in de buurt dat de Buurtkamer vast met succes blijft voortbestaan!”

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten