man

Uniek concept in Multifunctionele Accommodatie Kerkrade-West

Voorfront MFA WestDe nieuwe Multifunctionele Accommodatie in Kerkrade-West (MFA West) krijgt een uniek beheer- en exploitatieconcept. Niet alleen wordt de MFA West het nieuwe onderkomen van vele verenigingen en maatschappelijke partners (partners Samen Leven) in de wijk, maar de maatschappelijke organisaties krijgen tevens een rol in het beheer van het gebouw. Wethouder Jo Bok: “Zo ontstaat een sociaal beheer- en exploitatiemodel: een uniek concept. Dit houdt in dat de voorziening wordt gerund door een nog op te richten coöperatie waarin de maatschappelijke organisaties en verenigingen zitting hebben.”

 

Interesse ministerie VWS

Vanuit het ministerie van VWS is belangstelling getoond voor het initiatief om via het sociaal model van beheer en exploitatie van de MFA West een bijdrage te leveren aan de realisatie van de sociale doelstellingen.

 

Keuze

Bij de keuze voor het beheermodel staat de maatschappelijke functie van de MFA West voorop. De accommodatie maakt deel uit van de fysieke en sociale opwaardering van Kerkrade-West en de buurt Heilust in het bijzonder. Zowel verenigingen als ook zorg- en welzijnsinstellingen maken gebruik van de MFA West. De belangen van de gebruikers zijn leidend en sluiten nauw aan bij de omschreven maatschappelijke functie.

 

Achtergrond

Samen met de toekomstige gebruikers van het gebouw kwam een ruimtelijk en functioneel programma van eisen tot stand. Dit traject werd in september 2014 afgerond. Hiermee is de geselecteerde architect SATIJNplus aan de slag gegaan. Inmiddels is gestart met het Definitief Ontwerp. Zoals het er nu uitziet, wordt in het tweede kwartaal van 2016 gestart met de verbouwing van de voormalige kerk. Eind 2016 is de ingebruikname gepland.

 

De MFA is onderdeel van het Park West. De nieuwe voorziening voldoet aan alle kwaliteitseisen van een dergelijke moderne accommodatie en de geluidsisolerende voorzieningen voldoen aan de gestelde geluidsnormen.

 

Convenant Samen leven

Op 11 februari 2014 heeft het college ingestemd met het convenant Samen Leven. In dit convenant heeft de gemeente met Impuls, Levanto, Meander, Radar, het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade en later ook Xonar en SGL afspraken gemaakt omtrent de gezamenlijke hoofdlijnen en kaders voor de vertaling en uitwerking van een gezamenlijke visie. Dit heeft als ultieme doelstelling het realiseren van een duurzame, leefbare en levensloopbestendige organisatie en inrichting van het sociale domein in de wijken/stadsdelen van Kerkrade. De aanpak, organisatie en inrichting van het beheer en de exploitatie van de MFA West is de eerste uitwerking van deze intentieovereenkomst. Op korte termijn zal op uitgebreide wijze de samenwerking ‘Samen Leven’ breed gecommuniceerd worden.

 

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de Bestaande Wijk van Morgen (Kaalheide) en de herstructurering van de buurt Heilust. Meer informatie is te vinden op www.westwint.nl

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten