jongmeisje

Start inrichting Park West

Start inrichting Park West

 

24.05.16 Start aanleg Park WestOp dinsdag 24 mei jongstleden is het startsein gegeven voor de inrichting van Park West in Kerkrade-West. Wethouder Jo Bok (Wijkwethouder Kerkrade-West) en plaatsvervangend directeur-bestuurder Marjo Vankan (HEEMwonen) legden symbolisch de laatste hand aan het bouwbord langs de Kaalheidersteenweg. Het gaat om fase 2 en 3 die het grootste deel van het circa 50.000 m2 grote park betreffen. In het kader van de Stadsdeelvisie Kerkrade-West wordt er voor heel West een groot park aangelegd. Medio vorig jaar werd in het gebied al de speeltuin in het thema van de mijnen geopend. Tevens ligt er sinds die tijd een Roda JC Kerkrade-court. Aan de rand van Park West komt de nieuwe multifunctionele accommodatie in de voormalige kerk van de Heilust.

 

Nieuwe inrichting

Het domein van het park bestaat uit oud- bouwterrein, grasvelden (deels met bomen) en woongebied. Zo’n 300 woningen die niet meer voldeden aan de wensen van de huidige tijd werden door HEEMwonen het afgelopen jaar gesloopt. Daarnaast werden 18 particuliere woningen opgekocht en gesloopt. Hierdoor ontstond nog meer ruimte voor het park. Op dit moment lopen er nog twee straten door het toekomstige park. Deze bestrating, in de Papaver- en Anemonenstraat, wordt deels verwijderd, evenals het riool en de nutsvoorzieningen. Er komen twee Honden Uitlaat Plaatsen. Verder worden de verharde wandel- en fietspaden en de verlichting aangelegd en de zitbanken geplaatst. Ook wordt het terrein ingezaaid. Na de zomer wordt de ‘groene fase’ aanbesteed en in het laatste kwartaal de beplanting aangebracht van bomen, hagen en bloembollen.

 

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen in Kaalheide. Tevens wordt in West een Sociaal Programma uitgerold met als speerpunt de doorontwikkeling van de inwoner als individu.

  

Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg en provincie Limburg hebben een visie op de toekomst van de wijk Kerkrade-West. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat, mede veroorzaakt door krimp. Maar de krimp, oftewel de dalende inwoneraantallen, biedt juist kansen en maakt de uitvoering van de visie echt mogelijk. De samenwerkingspartners werken samen mét de inwoners van de wijk aan de ontwikkeling en toekomst van de wijk en die van haar inwoners. Met lef, daadkracht. In de toekomst hebben de inwoners van de wijk méér ruimte om te wonen, werken en spelen. Dit bevordert het plezier, sfeer en het vertrouwen. Maar de wijk wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen buiten de wijk door een uitbreiding van toeristische voorzieningen. “We laten hier zien hoe je problemen ombuigt naar kansen. En dat doen we gelukkig niet alleen; dat doen we samen.”

 

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.


Bekijk de planning van de aanleg van het park

Bekijk het definitieve ontwerp van het park


verlichting BEGA 01


plane_enkelzits_1


1279_BL_141112_collages5


1279_BL_141112_collages4


1279_BL_141112_collages3


1279_BL_141112_collages2


1279_BL_141112_collages

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten