man

Primeur duurzaam slopen in Kerkrade-West

Duurzaam slopen HEEMwonen Kerkrade-WestVanmiddag werd in Kerkrade-West het startsein gegeven voor het eerste pilotproject in het kader van duurzame sloop. Dit gebeurde in het bijzijn van gedeputeerde Erik Koppe. De aankomende sloop van 15 woningen in de Gladiolenstraat wordt uitgevoerd conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol. Dit project van woningcorporatie HEEMwonen is het eerste project dat uitgevoerd zal worden volgens dit protocol.

 

Hergebruik

Met name Zuid-Limburg staat, als gevolg van de vergrijzing, de ontgroening en de krimp van de bevolking voor een grote opgave wat betreft de herstructurering van onder andere de woningvoorraad. De ambitie is om deze opgave te benutten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Gedeputeerde Erik Koppe: 'Gezien de grote vervangings- en renovatieopgave waar Limburg voor staat, levert dit een waardevolle bijdrage. Daarbij hoort ook het slopen en renoveren van woningen. Hierbij is naast aandacht voor duurzame energie vooral ook aandacht voor het sluiten van materiaal- en grondstoffenkringlopen nodig.' Duurzaam slopen begint met het opstellen van een stoffeninventarisatie. Hierbij wordt gedetailleerd aangegeven welke materialen en welke hoeveelheden er vrijkomen. Vervolgens wordt bekeken hoe verschillende producten het beste verwerkt kunnen worden.

 

Zeggen en doen

HEEMwonen is een corporatie die niet alleen roept dat zij hecht aan duurzaamheid maar dit ook in de praktijk laat zien. Een paar straten verderop is HEEMwonen bezig met de bouw van 22 passieve woningen waarbij bewoners alleen nog de vastrechtkosten van electriciteit betalen. En bij de Bestaande wijk van Morgen werden  153 woningen duurzaam gerenoveerd. Jack Vinken, directeur-bestuurder van HEEMwonen: 'We zoeken steeds naar duurzame oplossingen voor onderhoud, nieuwbouw en nu dus ook voor sloop zoals hier. We zijn er trots op dat we ook bij sloopprojecten herbruikbare materialen kunnen benutten. Ook maken we dankbaar gebruik van de jongeren die hierbij ingezet worden.' HEEMwonen verplicht aannemers om bij sloop, renovatie en nieuwbouw jongeren in te zetten die moeilijk aan een baan komen. Tijdens een leer-werktraject kunnen ze leren en werken combineren en zo hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten