meisje_hurkend

Participatie in Heilust bij Park West

Bijeenkomst 11 dec 13 1Op woensdag 11 december startte in de Heilust in Kerkrade-West de tweede fase van de participatie binnen Park West. De komende participatiebijeenkomsten hebben als doel om te komen tot een gedetailleerd definitief inrichtingsplan van het park. Daarna staat de uitvoering en binding met Park West centraal.

 

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling valt uit elkaar in een aantal deelprojecten, waar de Heilust er één van is.

 

Deelproject Heilust

Bijeenkomst 11 dec 13 2In de Heilust komt een groot park (Park West) met een speeltuin, een Cruyff Court, tuinen etc. Daarnaast komt er een nieuwe multifunctionele accommodatie die wordt gehuisvest in het kerkgebouw van de Heilust. In een deel van het park komen 22 energieneutrale huurwoningen. Ook sociale aspecten spelen een belangrijke rol in het hele project van de Heilust.

 

Voortraject participatie

In 2012 en 2013 zijn er in de Heilust bijeenkomsten geweest met betrokken partijen en bewoners om te komen tot een definitief ontwerp voor Park West. Tijdens dit traject is een groep met inwoners ontstaan die te kennen heeft gegeven betrokken te willen blijven bij een verdere uitrol van dit project. Zij worden nu ook betrokken bij het vervolg.

 

Participatie Park West

In totaal zullen er zeven werkgroepen worden ingericht met bewoners en belanghebbenden die zich elk gaan bezighouden met een onderdeel van Park West onder begeleiding van de gemeente Kerkrade en HEEMwonen. Woensdag is de aftrap gegeven voor de start van drie werkgroepen, namelijk ‘de Tuinen’, ‘Lupinehof/Spireahof’ en ‘de Speeltuin/Cruijffcourt’. Deze onderdelen worden namelijk als eerste uitgevoerd. De andere werkgroepen zullen in de loop van 2014 gestalte gaan krijgen. Dit zijn: ‘Overige invullingen als HUP (Honden Uitlaat Plaats), Joga, sportvelden’, ‘Spelaanleidingen parkbos (natuurspeelplekken)’, ‘Kiosk’ en ‘Kunst in de tuin’. Het doel van de inbreng van bewoners en belanghebbenden is om hen aan de speeltuin, de tuinen, de HUP etc. te binden, zodat men vervolgens bereid is zich hiervoor in te zetten. Dit sluit nauw aan op het idee van de ‘participatiemaatschappij’ waarbij mensen meer moeten uitgaan van hun eigen kunnen en inzet. Met de inzet van de bewoners kunnen gemeente en HEEMwonen bijvoorbeeld kosten besparen op het gebied van onderhoud van het park. Daarnaast bevordert de participatie het kunnen meedoen in de maatschappij en het opdoen van ervaring. Het kan ook bij dragen aan het verkleinen van de sociale achterstand of het verminderen van het sociaal isolement.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten