vrouwduiken

Onderhoud Gladiolenstraat in de schijnwerpers

Verschillende bewoners van op termijn te slopen woningen aan de Gladiolenstraat in Kerkrade hebben de afgelopen week klachten ingediend bij HEEMwonen.

 

Gladiolenstraat KerkradeOnderhoud

De klachten hebben vooral betrekking op de kachels en tocht en vocht in de woning. Ger Logister (directeur Wonen HEEMwonen): “De klachten hebben ons onaangenaam verrast. We waren hiervan niet op de hoogte. Uiteraard zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van onze woningen. We hebben dan ook meteen opdracht gegeven om klachten waarbij mogelijk sprake is van een onveilige situatie, direct op te lossen.

Eén van onze technisch beheerders inventariseert momenteel de overige binnengekomen klachten.  Hij gaat bij de bewoners langs om te kijken wat er precies aan de hand is en zorgt dat  ernstige onderhoudsklachten worden verholpen.

We snappen de onrust die is ontstaan in de buurt. We zijn ons ervan bewust dat het niet de beste woningen betreft. Er zijn in het verleden sporadisch klachten binnengekomen. Op binnenkomende klachten zetten  we direct actie uit, zoals we ook nu doen.

Bij de inventarisatie gaan we na of we steken hebben laten vallen en hoe we dergelijke situaties in de toekomst kunnen voorkomen”.

De bewoners hebben inmiddels een brief gekregen waarin HEEMwonen de uitgezette acties toelicht. Over twee weken informeert HEEMwonen de bewoners over de resultaten van de inventarisatie en geeft zij aan welke (aanvullende) maatregelen worden getroffen.

 

West wint aan ruimte

Ger Logister: “We zijn bezig met het opknappen van de wijk Kerkrade-West. West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. Samen met de gemeente, bewoners en andere partijen maken we plannen om van West een vitale wijk te maken. Verschillende plannen zijn inmiddels gerealiseerd. Denk bij voorbeeld aan het nieuwe Carboonplein. Andere plannen zijn in voorbereiding. Zo komt er een park in Heilust, waarvoor buurtbewoners  ideeën konden aandragen.

Een aantal woningen moet worden gesloopt vanwege de dalende bevolking (krimp). Zo ook een aantal woningen in de Gladiolenstraat en omgeving.

We begrijpen dat bewoners graag duidelijkheid willen wanneer hun woning wordt gesloopt. Helaas kunnen we die duidelijkheid op dit moment nog niet geven. We hebben tijd nodig om zorgvuldige plannen te maken.  Ook het regelen van vervangende huisvesting voor bewoners van te slopen woningen heeft tijd nodig.

Nadat we een definitief sloopbesluit hebben genomen, stellen we in overleg met het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen een sociaal statuut op, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn.

Als HEEMwonen zetten we ons in voor een prettige en leefbare buurt. Daar doen we het voor!”

 

 

N.B. Meer informatie vindt u op www.heemwonen.nl. Hier vindt u ook de 10 meest gestelde vragen over sloop. Bekijk de FAQ's over sloop.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten