meisje_hurkend

Wat leeft er achter de voordeur?

Gemeente Kerkrade en Hestia groep starten met huisbezoeken

 

Onlangs hebben alle inwoners van Kerkrade-West de Stadsdeelvisie 2020 Kerkrade-West, getiteld ‘West wint aan ruimte’ in de bus ontvangen. Hierin staat in grote lijnen beschreven wat er in de wijk zoal gaat veranderen op het gebied van wonen en leven, werken en winkelen, natuur en duurzaamheid en recreatie en bereikbaarheid. Eén van de eerste projecten die nu gestart wordt, is het project ‘Achter de voordeur’.

 

Bij het project ‘Achter de voordeur’ worden zo’n 1000 huishoudens bezocht. De huisbezoeken vinden plaats in de Heilust en starten in de tweede week van april. Geen enkele bewoner wordt hierbij overgeslagen. Wethouder Peter Thomas: “Het is juist zo belangrijk om met iedereen in de buurt in gesprek te gaan over de leefbaarheid en de eventuele bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. Alleen dan kunnen we een goed beeld krijgen van wat er werkelijk leeft. Er zullen leuke maar soms ook minder leuke dingen aan bod komen. En omdat veel mensen nog steeds niet om hulp durven te vragen, zoeken wij samen met de mensen naar een oplossing mocht er zich een bepaald probleem voordoen.”

 

Achter de voordeur is onderdeel van het programma wonen en leven in de Stadsdeelvisie. Hieronder vallen fysieke en sociale projecten. Deze zijn vooral op de Heilust gericht, omdat deze buurt kampt met een sterke terugloop van het aantal bewoners waardoor relatief veel woningen gesloopt moeten worden. Daarnaast kent de buurt problemen op sociaal gebied.

“We willen graag samen met de bewoners tot nieuwe toekomstperspectieven voor de buurt komen”, aldus directeur-bestuurder Jack Vinken van Hestia groep. “Het zou erg leuk zijn als we tijdens de huisbezoeken merken dat bewoners bereid zijn om zich voor de buurt in te zetten. Als we de handen ineen slaan, komen we er straks alleen maar sterker uit!”

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten