meisje_hurkend

Voorgenomen planning sloop Heilust


Park West

Wellicht heeft u het al gehoord of bent u aanwezig geweest tijdens de bewonersbijeenkomsten en heeft u het al gezien: er komt een park in de Heilust! De reden dat we een park aanleggen is vooral gelegen in de krimpende bevolkingsaantallen waardoor er over een aantal jaar teveel woningen in het gebied (leeg) zullen staan.  

Het ontwerp van het park is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners tijdens de verschillende informatie avonden. Het is dan ook een park voor en door bewoners!

 

Sloop

Om te voorkomende dat er over een aantal jaar veel woningen leegstaan in de Heilust en de leefbaarheid achteruit gaat, zullen er nu al woningen gesloopt moeten worden. Op de plaats waar deze woningen gesloopt worden, zal het park gerealiseerd worden. Bewoners wiens woning gesloopt wordt, ontvangen deze week een brief.

 

Planning

Op 24 april jl. is het definitieve ontwerp van het park met buurtbewoners besproken. In juli 2012 zal het ontwerp in de gemeenteraad worden behandeld, waarna het ontwerp definitief wordt vastgesteld. Zodra dit is gebeurd, kan Hestia groep formeel een sloopbesluit nemen. Dit besluit zal gefaseerd plaatsvinden om de doorstroom zo goed mogelijk te laten verlopen. Klik hier voor de voorgenomen planning.

 

Vanaf het moment dat we het sloopbesluit hebben genomen voor de woningen stellen we een sociaal statuut op waarin de rechten en plichten van ons en van de bewoners staan beschreven. Dat doen wij samen met het centraal huurdersplatform. Hierin nemen wij tevens de verhuiskostenvergoeding op die bewoners ontvangen omdat zij noodgedwongen moeten verhuizen. Uiteraard zullen wij de betrffende bewoners informeren zodra we een sociaal statuut afsluiten. Onze woonconsulent komt dan bij de bewoners thuis uitleg hierover geven.

 

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u op werkdagen van 9 tot 5 uur contact opnemen met onze woonconsulent Manuel Penders op telefoonnummer (045) 533 94 94.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten