meisje_hurkend

Uitvoeringsovereenkomst Heilust getekend!

8 december 2011 (1)Gisteren was een belangrijke dag voor de omvangrijke wijkontwikkeling van Kerkrade-West onder de noemer  ‘West wint aan ruimte’. Eerst werd stilgestaan bij de sloop van de witte flat aan het Papaverplein. Daarna tekenden de vier bestuurders directeur Jack Vinken van Hestia groep, wethouder Peter Thomas van de gemeente, voorzitter Gerrit van Vegchel van Parkstad en gedeputeerde Antoine Janssen van de provincie de uitvoeringsovereenkomst Heilust.Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet in het kader van de uitvoering van de Stadsdeelvisie Kerkrade-West 2020 en is de uitvoering van het deelproject Heilust gestart. Tevens werd een sponsorcontract getekend met FC Kerkrade-West.

 

8 december 2011 1bSloop witte flat

Het strippen van de binnenkant van de Papaverflat is in volle gang. Donderdag 8 december begon de sloop aan de buitenkant van de witte flat aan het Papaverplein zichtbaar te worden. Zoals op het door de vier partijen onthulde West Wint-bord wordt aangegeven, maakt de witte flat plaats voor groen. Naar verwachting is de sloop in april 2012 afgerond. Sloop van de flat is nodig vanwege de bevolkingskrimp.

 

 

Uitvoeringsvereenkomst Heilust
Het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst betekent de start van de uitvoering van de zeven deelgebieden uit de gebiedsvisie. Recent hebben de provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg ruim 10,5 miljoen euro toegezegd voor aanpassing van de woningvoorraad (sloop én nieuwbouw), voor het versterken van de leefbaarheid en de sociaal-economische situatie in Heilust en voor een groenere omgeving in Kerkrade-West. Deze bijdrage is met name bestemd voor projecten in Heilust. Daarbij gaat het onder andere om de aanleg van een park en andere voorzieningen in de openbare ruimte. Tevens zit in het bedrag ook een deel voor het deelproject ‘de Wijk van Morgen’ in Kaalheide, dat gericht is op een aantal innovatieve maatregelen met betrekking tot energiebesparing van bestaande woningen. Hestia groep investeert 47 miljoen euro in Heilust, de gemeente Kerkrade 6 miljoen euro.

 

8 december 2011 (3)Plan Heilust
Het plan Heilust is gebaseerd op het realiseren van een aantal (programma)doelen uit de Stadsdeelvisie. Het eerste programmadoel is het verstevigen van de sociale kwaliteit. In de Heilust is het project ‘Achter de voordeur’ het middel waarmee het Sociaal Wijkteam en de bewoners de sociale kwaliteit van het gebied in kaart brengen. Hiertoe zullen de komende jaren 1000 gezinnen worden bezocht door medewerkers van de gemeente, Hestia groep en Impuls. 

Een tweede doel is het transformeren van de woningvoorraad door de sloop van circa 510 woningen en het terugbouwen van circa 60 woningen. De 60 nieuw te bouwen woningen zijn grondgebonden in huur- en koopsector en voldoen aan de huidige en toekomstige woonwensen.

 

Het vrijkomen van de grond is de insteek naar het volgende programmadoel: het versterken van de groenstructuur met de inrichting van een groot park met een ontmoetingsfunctie. Hierbij hoort ook een speeltuin en een Cruijffcourt. Het park maakt deel uit van een groene loper door de Heilust: de verbinding tussen Park Gravenrode en het Pferdelandpark. Er komt ook een gemeenschapshuis. Dit gemeenschapshuis komt in de buurt Heilust te liggen en is straks dé plek voor meerdere omliggende buurten. Zowel de aanleg van het park alsook de sociale projecten worden uitgevoerd met inbreng van de bewoners van de Heilust.


8 december 2011 (4)Sponsorcontract  FC Kerkrade-West
De kantine van FC Kerkrade-West is niet zomaar gekozen als plek voor de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst. Naast de uitvoeringsovereenkomst hebben de West Wint-partners een sponsorcontract ondertekend met FC Kerkrade-West. Drie jaar lang zal het logo ‘West wint aan ruimte’ prijken op de voetbalshirts van alle teams, staan er West Wint-borden langs het voetbalveld en is de West Wint-tune te horen voor de wedstrijden.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten