familie

Tweede wijkconferentie over Kerkrade-West

Binnen de Limburgse Wijkenaanpak zijn in Parkstad Limburg vijf wijken als pilot-project aangewezen. Kerkrade-West is één van deze wijken. Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen en voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo.


24.06.10 Tweede conferentie Kerkrade West Tegelijkertijd gelden de grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. Uitdagingen zijn aanwezig op fysiek, sociaal en economisch gebied en deze worden door de demografische krimp versterkt. Maar krimp biedt ook kansen om de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te versterken. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.


Samen optrekken

De gemeente Kerkrade, woonmaatschappij Hestia groep, Parkstad  Limburg en de Provincie Limburg hebben besloten om samen verder te gaan op de ingeslagen weg en de krachten te bundelen. Het resultaat is een integrale gebiedsontwikkeling als basis voor concrete investeringen en projecten in Kerkrade-West. Doel is de wijk duurzaam te herontwikkelen en te transformeren om de leefbaarheid te versterken en in de spelen op de effecten van de demografische krimp.


Eerste wijkconferentie

Op 24 maart jongstleden vond een startconferentie plaats samen met de mensen uit de wijk, waarbij de huidige situatie van Kerkrade-West in beeld is gebracht. Daarbij is door de deelnemers vooral gekeken naar wat zij van hun wijk vinden: de sterkte- en zwaktepunten, de kansen en bedreigingen.

 

Tweede wijkconferentie

Op donderdag 17 juni aanstaande vindt de tweede wijkconferentie. Deze begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Campus, gelegen aan de Spekhofstraat 15 te Kerkrade-West. Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: ‘met minder meer creëren’.  Door de afname van de bevolking in de komende decennia zullen we het op vele vlakken met minder moeten doen. Hierdoor zullen we creatief om moeten gaan met wat er nu nog in de wijk aanwezig is. De centrale vraag zal zijn hoe we, met wat er nu is, kunnen re-creëren en dus een nieuwe toekomst kunnen vormgeven. We doen dit door zes thema’s van re-creatie de revue te laten passeren: sociaal, economisch, educatief, fysiek, duurzaam en internationaal. De tweede wijkconferentie is voor iedereen toegankelijk.


Om praktische redenen wordt het wel op prijs gesteld om per mail de deelname te bevestigen. Dit kan via het e-mailadres .... Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Giesen van de gemeente Kerkrade, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 567 67 67.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten