familie

Startconferentie gebiedsontwikkeling Kerkrade-West

Op woensdag 24 maart jongstleden vond in de Campus de startconferentie plaats in het kader van de gebiedsontwikkeling voor Kerkrade-West. Doel is om binnen enkele maanden te komen tot een stadsdeelvisie. In het project werken gemeente Kerkrade, Hestia groep, Provincie Limburg en Parkstad Limburg samen.


Startconferentie

24.03.10 Startconferentie Kerkrade-West 2 De startconferentie stond in het teken van het brainstormen over een nieuwe identiteit voor Kerkrade-West. Door middel van workshops werd samen met de mensen uit de buurt gewerkt aan het in beeld brengen van de uitgangssituatie voor Kerkrade-West en werd nagedacht over ontwikkelingsrichtingen voor het stadsdeeI. Voor de conferentie waren vele partners uitgenodigd zoals bewoners, ondernemers en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, veiligheid, economie en toerisme. Natuurlijk waren ook de vier partners vertegenwoordigd.


Limburgse wijkenaanpak

Binnen de Limburgse Wijkenaanpak zijn in Parkstad Limburg vijf wijken als pilot-project aangewezen. Kerkrade-West is één van deze wijken. De wijk telt ruim 15.600 inwoners en bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen en voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo.

 

Tegelijkertijd gelden de grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. Uitdagingen zijn aanwezig op fysiek, sociaal en economisch gebied en deze worden door de demografische krimp versterkt. Maar krimp biedt ook kansen om de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te versterken. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.

 

De gemeente Kerkrade, woonmaatschappij Hestia groep, Parkstad Limburg en de Provincie Limburg hebben besloten om samen verder te gaan op de ingeslagen weg en de krachten te bundelen. Het resultaat is een integrale gebiedsontwikkeling als basis voor concrete investeringen en projecten in Kerkrade-West. Doel is de wijk duurzaam te herontwikkelen en te transformeren om de leefbaarheid te versterken en in de spelen op de effecten van de demografische krimp.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten