vrouwduiken

Sociaal statuut witte flat Salviaplein getekend

 

sociaal statuut Salviaflat ondertekeningOp 29 juni 2011 tekenden Jack Vinken, directeur-bestuurder van Hestia groep, de Huurdersraad Kerkrade en de bewonerscommissie Salviaplein officieel het Sociaal Statuut voor de bewoners van de zogenaamde witte flat aan het Salviaplein in Kerkrade-West. Op dit moment zijn nog 59 van de 104 woningen bewoond. Sloop is nodig vanwege de bevolkingskrimp.


West wint aan ruimte

De gemeente Kerkrade, provincie Limburg, stadsregio Parkstad-Limburg en Hestia groep werken samen met bewoners aan een nieuwe toekomst voor West. Partijen gaan uit van kansen. Hoe maken we van West een aantrekkelijke wijk. ‘West wint aan ruimte’, dat is de kern van de stadsdeelvisie 2010 voor Kerkrade-West. West krijgt meer ruimt om te wonen, te werken en te spelen. Als gevolg van de bevolkingskrimp daalt het inwoneraantal in Kerkrade-West fors.

Door adequaat in te spelen op de bevolkingsdaling wordt leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Leegstand  kan leiden tot negatieve gevolgen voor de leefbaarheid en de waardeontwikkeling van de woningen. Tegen deze achtergrond besloot Hestia groep de witte flat aan het Salviaplein te slopen. Van de 104 woningen zijn op dit moment nog  59 bewoond. Een jaar geleden werd al een gelijkwaardig sociaal statuut van kracht voor de witte flat aan het Papaverplein.


Rechten bewoners

Hestia groep heeft in samenwerking met de Huurdersraad Kerkrade een Sociaal Statuut opgesteld. In het Sociaal Statuut, dat met ingang van 1 juli van kracht is, staan onder meer afspraken over de leefbaarheid, herhuisvesting en vergoedingen als gevolg van de sloop. Zo komen huurders in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding en eventueel huurgewenning.

 

Herhuisvesting
Herstructureerders krijgen bij Thuis in Limburg voorrang op andere woningzoekenden. De kans is daardoor groot dat de bewoners van de Salviaflat op korte termijn een passende woning vinden bij Hestia groep of één van de andere corporaties die deelneemt aan Thuis in Limburg.
De woonconsulenten beginnen binnenkort met huisbezoeken om persoonlijke gesprekken te voeren met de bewoners. ‘Tijdens de huisbezoeken is er voor bewoners alle gelegenheid om vragen te stellen. We geven informatie en proberen onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen’, aldus Mat Smeets, manager Wonen en Klant van Hestia groep.


Sloop.
De sloopwerkzaamheden van de witte flat aan het Salviaplein starten naar verwachting begin 2013. De flat aan het Papaverplein wordt dit najaar gesloopt Voor de toekomstige invulling van het gebied worden nog plannen ontwikkeld in het kader van West wint aan ruimte.

 

Lees het sociaal statuut

Lees de populaire folder

 

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten