familie

Nieuw bestemmingsplan Heilust

Nieuw bestemmingsplan Heilust

Om het park, de woningbouw, de Multifunctionele Accommodatie (MFA) en de speeltuin mogelijk te maken in de Heilust is een nieuw bestemmingsplan nodig. Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage bij het vakloket Bouwen, Wonen, Leefomgeving van de sector Stad op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is mogelijk tot 30 mei aanstaande en hiervoor dient u telefonisch een afspraak te maken bij de heer T. Debast, via het telefoonnummer van de gemeente 14 045.

 

Een ieder kan gedurende de termijn van tervisieligging een inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling (bij dhr. T. Debast via het telefoonnummer 14 045) naar voren brengen. De voorkeur gaat uit naar het indienen van een schriftelijke inspraakreactie.

 

De inspraakreactie dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van “Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Herstructurering Heilust”, postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

 

Meer informatie en het voorontwerp bestemmingsplan vindt u ook op http://www.kerkrade.nl/wonen_en_leven/projecten/ruimtelijke_plannen/inspraak_voorontwerp_bestemmingsplan_herstructurering_heilust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten