jongmeisje

Limburgse Wijkenaanpak: samen verder in Kerkrade-West

28.02.11 Ondertekening West Thomas Op dinsdag 19 januari jongstleden is in de Campus in Kerkrade-West de intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Kerkrade, woonmaatschappij Hestia groep, de Provincie Limburg en Parkstad Limburg in het kader van de Limburgse wijkenaanpak. De betrokken partijen slaan daarmee de handen ineen om te komen tot een ontwikkelingsvisie voor Kerkrade-West. De ondertekening vond plaats tijdens een symposium voor de ondernemers van Akerstraat / Carboonplein uit Kerkrade-West. Namens de partijen tekenden wethouder Peter Thomas, directeur Jack Vinken, portefeuillehouder van de regio Andy Dritty en gedeputeerde Noël Lebens de overeenkomst.


Limburgse wijkenaanpak

Binnen de Limburgse Wijkenaanpak zijn in Parkstad Limburg vijf wijken als pilot-project aangewezen. Kerkrade-West is één van deze wijken. De wijk telt ruim 15.600 inwoners en bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen en voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo.


Tegelijkertijd gelden de grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. Uitdagingen zijn aanwezig op fysiek, sociaal en economisch gebied en deze worden door de demografische krimp versterkt. Maar krimp biedt ook kansen om de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te versterken. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.


Wijk in uitvoering

Kerkrade heeft deze situatie tijdig onderkend. Al enige jaren geleden is dan ook gestart met investeringen die het gebied ook voor de toekomst aantrekkelijk moeten houden. Hestia groep heeft de eerste ingrepen in de woningvoorraad uitgevoerd, waaronder de nieuwbouw van een woonzorg-complex aan de Lupinehof. De gemeente is gestart met de aanpak van meerdere voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en welzijn. Zo herbergt de wijk de nieuwe Campus Kerkrade en wordt op de locatie Plein een nieuwe basisschool gerealiseerd voor Gracht en Spekholzerheide. Het sportcomplex Willem Sophia is geheel vernieuwd, het gemeenschapshuis ‘het Sjtaater Hoes’ is gerenoveerd en in Heilust komt een geheel nieuw gemeenschapshuis dat ook de centrale voorziening zal worden voor Kaalheide en Spekholzerheide.


Daarnaast is een kwaliteitsslag in het woningaanbod gerealiseerd door diverse nieuwbouwprojecten te ontwikkelen. Recente ontwikkelingen betreffen onder meer de nieuwbouw Heidsjer Park en Op de Knip. In de toekomst biedt het geplande station van de Avantislijn ter hoogte van Spekholzerheide nieuwe kansen voor de wijk die hiermee een openbaar-vervoersvoorziening krijgt met Aken.
Aan het Carboonplein tenslotte is het nieuwe winkelhart van de wijk momenteel in aanbouw. In dit laatste project heeft ook de Hestia groep zijn steen bijgedragen.


Samen verder

De gemeente Kerkrade, woonmaatschappij Hestia groep, Parkstad  Limburg en de Provincie Limburg hebben besloten om samen verder te gaan op de ingeslagen weg en de krachten te bundelen. Het resultaat is een integrale gebiedsontwikkeling als basis voor concrete investeringen en projecten in Kerkrade-West. Doel is de wijk duurzaam te herontwikkelen en te transformeren om de leefbaarheid te versterken en in de spelen op de effecten van de demografische krimp. Bij die strategische opgave wil de Provincie Limburg het proces ondersteunen met kennis, kunde en op latere termijn mogelijk ook met kassa.


Lokaal zullen gemeente en Hestia groep de kar trekken waarbij ook andere partners in de wijk actief worden betrokken. Denk daarbij aan bewoners en ondernemers en aan uiteenlopende instellingen op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, veiligheid, economie en toerisme.


Voorbeeldproject

De gebiedsontwikkeling past binnen het wijkgericht werken in Kerkrade en binnen de herstructurering als één van de vijf strategische opgaven binnen de regio Parkstad Limburg. Provincie en Parkstad Limburg hebben Kerkrade-West dan ook aangewezen als voorbeeldproject.
De gemeente Kerkrade en Hestia groep zijn verheugd over de samenwerking met Parkstad Limburg en Provincie en zien deze als een belangrijke steun in de rug om Kerkrade-West ook voor toekomstige generaties te behouden als een wijk waar het goed wonen, werken en leven is.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten