bejaarden

Langdurige samenwerking in Kerkrade-West

Op 28 februari jongstleden is door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst de officiële start gegeven voor het project Kerkrade-West 2020. De overeenkomst werd in het Parkstad Limburg Stadion getekend door wethouder Peter Thomas, directeur-bestuurder Hestia groep Jack Vinken, gedeputeerde Noël Lebens en voorzitter van de Stadsregio Parkstad Limburg Gerrit van Vegchel.


28.02.11 Ondertekening West Thomas Met de ondertekening hebben de provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, de gemeente Kerkrade en Hestia groep hebben een belangrijke stap gezet in het verder uitbouwen van de kwaliteiten van Kerkrade-West. West kan in dit verband als eerste business case in Parkstad Limburg aanspraak doen op het Transformatiefonds. Het is de eerste business case binnen Nederland die al in een dergelijk vergevorderd stadium is.


Samenwerking

Al meer dan een jaar werken de partijen samen om te komen tot een algehele visie voor Kerkrade-West. De raad is in de vergadering van 23 februari jongstleden akkoord gegaan met de Stadsdeelvisie. De partners gaan langjarig samenwerken en investeren in Kerkrade-West.


Transformatiefonds

Met de overeenkomst kan Kerkrade-West een bijdrage aanvragen vanuit het regionale Transformatiefonds (dat in totaal 44,25 miljoen euro bevat), waaraan Rijk (vanuit de zogenaamde Van der Laan-gelden), provincie en Parkstad Limburg een belangrijke financiële impuls leveren.


Uitvoeringsovereenkomst

De komende tijd worden al op enkele deelgebieden acties ondernomen. Een voorbeeld hiervan is de Heilust. Op dit moment wordt een uitvoeringsovereenkomst gereed gemaakt voor het deelgebied Heilust. Hestia groep heeft reeds diverse complexen rondom de Gladiolenstraat gesloopt. Door de sloop van de witte flats ontstaat ruimte voor het realiseren van een park met voet-en fietspaden, speelvoorzieningen en de inpassing van voorzieningen voor waterinfiltratie- en berging. Er zal slechts beperkte nieuwbouw worden gerealiseerd, zodat ruimte ontstaat voor de realisatie van een groene loper. Om de integratie te bevorderen worden een nieuw gemeenschapshuis en een speeltuin gerealiseerd. De verbetering van de leefbaarheid is alleen mogelijk indien ook wordt gewerkt aan het terugdringen van maatschappelijke problemen en het vergroten van de veiligheidsgevoelens in de wijk.


Andere deelgebieden

Naast de Heilust zijn er meerdere deelgebieden waar projecten worden uitgevoerd zoals de Herontwikkeling Akerstraat, de realisatie van een lightrailhalte (Avantislijn) in combinatie met een transferium, de bestaande wijk van morgen, Internationaal woonmilieu de Gracht en het Energiebedrijf Kerkrade-West.


Kerkrade-West

De wijk telt ruim 15.600 inwoners en bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht en Terwinselen. Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke ‘motoren’ op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen, voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo en het in oktober 2010 geopende Carboonplein. Tegelijkertijd gelden de grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. Dalende inwoneraantallen versterken de problemen op sociaal en economisch gebied en vragen om een gezamenlijke aanpak.


Kerkrade-West wordt West

Het algehele project en ook de deelprojecten worden ondersteund door een campagne met de naam West Wint (aan ruimte). Hiervoor zijn beelden gemaakt van mensen uit Kerkrade-West zelf. In de campagne komen de verschillende thema’s van de Stadsdeelvisie terug.

 

In de eerste helft van maart gaat ook de website westwint.nl de lucht in. Hier kan men informatie vinden over het project en de deelprojecten. Tevens wordt binnenkort een projectbureau ingericht aan de Kampstraat 69 waar bewoners met vragen terecht kunnen. Ook is van de Stadsdeelvisie een publieksvriendelijke versie gemaakt, die op de gebruikelijke plaatsen in Kerkrade te verkrijgen is en ook met de Stadskrant op 30 maart wordt verspreid in de hele wijk West. Binnenkort vindt er een kick-off plaats voor de inwoners van Kerkrade-West.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten