bejaarden

Nieuwe mijlpaal Gladiolenstraat en omgeving

sociaal statuut Heilust fase 3 - 13-1-2014Deze week ondertekenden HEEMwonen, de Huurdersraad Kerkrade en het actiecomité Gladiolenstraat het sociaal statuut voor fase 3 Gladiolenstraat en omgeving. Een belangrijke mijlpaal in het plan van aanpak voor de buurt, waarover sinds medio 2013 overlegd is.        

Het sociaal statuut heeft betrekking op de woningen: Lupinestraat 36-60, Papaverstraat 32- 54, Geraniumstraat 33-51 en Gladiolenstraat 16-38. De renovatie van de 12 woningen aan de Gladiolenstraat start naar verwachting in 2015, nadat alle bewoners zijn verhuisd. De overige woningen worden gesloopt. In het sociaal statuut zijn onder meer afspraken gemaakt over een verhuiskostenvergoeding, huurgewenning en leefbaarheid.

 

De betreffende bewoners krijgen voorrang op andere woningzoekenden nadat ze zich hebben ingeschreven als woningzoekende bij Thuis in Limburg. Lees het sociaal statuut.

Binnenkort starten de huisbezoeken. Alle betrokken bewoners krijgen een exemplaar van het sociaal statuut.

 

overzichtskaart Gladiolenstraat e.o. (bijlage bij sociaal statuut fase 3)Marjo Vankan (directeur Wijken van HEEMwonen): "Veel bewoners van fase 2 zijn inmiddels verhuisd, vandaar dat is besloten het sociaal statuut voor fase 3 naar voren te halen. We zijn blij dat met het ondertekenen van het sociaal statuut voor alle bewoners duidelijkheid is". 

 

Lees meer over de Gladiolenstraat e.o.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten