familie

Nieuwe inrichting Anemonenstraat

In en om het park wordt nog steeds hard gewerkt. Er is gestart met de werkzaamheden rondom ‘t Westhoes (parkeerplaats en terras) en aansluitend komt de nieuwe inrichting van de Anemonenstraat. De aanleg van de beplantingen (hagen parkeerplaats en planten van bomen) staat gepland eind 2018 tijdens het plantseizoen.

 

Anemonenstraat

De bestaande weg zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Bij de materiaalkeuze is besloten rood/zwarte betonstraatstenen aan te brengen in de rijweg, zwarte betonstraatstenen in de parkeervakken en grijze trottoirtegels in de voetpaden. Plaatselijk zullen er groenvakken worden aangelegd. Een vergelijkbare situatie tref je inmiddels aan in de pas gereconstrueerde Geraniumstraat en Papaverplein, andere zijde park. De huisaansluitingen van de riolering zullen tot aan de perceelgrens vernieuwd worden.

 

Wanneer

De Anemonenstraat wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase gaat over het gedeelte vanaf de Kampstraat t/m de kruising Jasmijnstraat. Deze fase start op vrijdag 13 april.

 

Parkeren

Gedurende de werkzaamheden zal er tijdelijk op een andere locatie geparkeerd moeten worden. Als de nieuwe parkeerplaats bij ’t Westhoes gereed is, kan daar de auto worden gezet.

 

Meer informatie / ideeën

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wim Eijgelshoven van de gemeente Kerkrade, bereikbaar onder nummer 14 045. Mailen kan naar ...

 

Mocht u nog ideeën hebben over de invulling, dan kan ook met Wim contact worden opgenomen.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten