meisje_hurkend

Kerkrade-West start met Buurtpreventie


Het Bewonersplatform Kerkrade-West start met hulp van de Politie en de gemeente Kerkrade met Buurtpreventie. We zijn op zoek naar mensen die hier een actieve rol in willen spelen!

 

Wat is buurtpreventie?

Buurtpreventie is een vorm van burgerparticipatie waarbij bewoners zich organiseren om samen een bijdrage te leve-ren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dit doen ze door inzet van de buurtbewoners zelf in goede samenwer-king met partners als de gemeente en de Politie. Het buurt-preventieteam is opgezet vanuit eigen initiatief van de buurtbewoners en het Bewonersplatform Kerkrade-West.

 

Buurtpreventieteam Kerkrade-West

Met burgerparticipatie in de vorm van het buurtpreventie-team wit het Bewonersplatform Kerkrade-West de veilig-heid in de wijk bevorderen. De als buurtwacht herkenbare teams van burgers zijn ‘de ogen en oren’ van de politie, waarmee zij nauw in contact staan. Ze observeren, signale-ren en rapporteren verdachte situaties in de wijk. Ze zijn uiteraard niet bewapend en gaan geen confrontaties aan.

 

Wie kunnen er deelnemen aan buurtpreventie?

Deelname aan het buurtpreventieteam is laagdrempelig. Een ieder kan zich in beginsel beschikbaar stellen voor deelname. Voelt u zich na het lezen van dit artikel ook uitgedaagd om een steentje bij te dragen aan een veilige buurt? Na opgave wordt u zo spoedig als mogelijk uitgeno-digd voor het vervolgtraject. Zijn er voor die tijd vragen, dan kunt u zich wenden tot onze wijkagent Leon Becholz ... en/of onze werk-groep veiligheid door een mail te sturen met vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, adres, (mobie-le)telefoonnummer en e-mailadres naar ...

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten