bejaarden

Herinrichting openbare ruimte Bestaande Wijk van Morgen

De gemeente Kerkrade gaat dit jaar de Dahliastraat en gedeeltelijk de Kasperenstraat opnieuw inrichten. Ook is het de bedoeling een drietal pleinen in het gebied tussen de beide straten te gaan opknappen.

 

Op 10 februari heeft de gemeente de plannen toegelicht. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om de bijeenkomst bij te wonen, dan kunt u toch reageren op de ontwerptekeningen voor de <Dahliastraat - klik hier> en de <Kasperenstraat - klik hier>. Opmerkingen over de ontwerpen kunt u per e-mail kenbaar maken bij projectleider Ton van der Velden van de gemeente Kerkrade via <...>

Op uiterlijk 24 februari moet uw reactie binnen zijn. In de eerstvolgende nieuwsbrief en op westwint.nl zal aangegeven worden wat met uw opmerkingen is gebeurd. (N.B. Alle tekeningen zijn onder voorbehoud).

 

Overige straten en pleinen

In 2014 zal met name het gebied tussen de Dahliastraat en de Kasperenstraat (fase 1) opnieuw worden ingericht. Hiervoor is budget beschikbaar. Het gebied tussen Dahliastraat en de Tulpenstraat zal in een later stadium (2015 of later) onder handen worden genomen. 

 

Bomen en groenvoorziening

In maart zal worden gestart met het kappen van de bomen in de Dahliastraat. De aanwezige bomen zijn te groot van omvang geworden en drukken trottoirstenen omhoog. Voor het verwijderen van de bomen is een kapvergunning aangevraagd. De bomen in de Kasperenstraat (behoudens de bomen op het pleintje) worden in het najaar verwijderd. Ook in het binnengebied wordt in het najaar een aantal bomen gekapt.   In het ontwerp voor de herinrichting van de Dahliastraat en de Kasperenstraat zijn nieuwe bomen voorzien. Deze worden verspreid over de beide straten op diverse plekken geplaatst. Verder zijn in het ontwerp van het gehele gebied groenstroken en hagen opgenomen.  

 

Verkeer en veiligheid

Voor het nieuwe ontwerp van de Dahliastraat en de Kasperenstraat is nadrukkelijk gekeken naar verkeersveiligheid. Belangrijkste maatregel is dat de straten aanzienlijk smaller worden en de maximum toegestane snelheid 30 km/uur zal zijn.

 

Openbare verlichting

De openbare verlichting wordt vernieuwd en aangepast aan de nieuwe inrichting van de straten. Er wordt gekozen voor duurzame en energiezuinige verlichting.

 

Riolering en afvoer regenwater

In 2013 is het hoofdriool gecontroleerd en hersteld. Tijdens de renovatie van de wegen worden de huisaansluitingen op het riool nog vernieuwd. De afvoer van regenwater zal bijzondere aandacht krijgen en zo veel mogelijk middels natuurlijke afwatering worden aangelegd.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten