meisje_hurkend

HEEMwonen vervroegt sloop Gladiolenstraat

De Gladiolenstraat en omgeving staat de laatste weken in de schijnwerpers. Verschillende bewoners van op termijn te slopen woningen aan de Gladiolenstraat in Kerkrade hebben klachten over het onderhoud van hun woning. HEEMwonen heeft besloten 85 van de 97 woningen eerder te slopen dan oorspronkelijk gepland, namelijk in 2014-2015. Voor deze woningen komt er op korte termijn een sociaal statuut. Naar de overige 12 woningen vindt nog dit jaar onderzoek plaats.


Gladiolenstraat KerkradeOnderhoud

De klachten van bewoners hebben vooral betrekking op tocht en vocht in de woning en de verwarming. Jack Vinken (directeur-bestuurder HEEMwonen):  “In de afgelopen twee weken is veel gebeurd. Zo heeft één van onze technisch beheerders alle  bewoners bezocht die een klacht hebben ingediend, ernstige klachten en onveilige situaties zijn opgelost en er is overleg geweest met het actiecomité.

Uit onze inventarisatie komt naar voren dat de onderhoudsklachten zeer divers zijn en vaak al langere tijd spelen. Uit de inventarisatie bleek  gelukkig ook dat veel bewoners tevreden zijn met hun woning en geen klachten hebben.

Zoals we eerder al aangaven, waren de meeste klachten niet bij ons bekend, zodat we niet eerder actie hebben genomen. We hebben geconstateerd dat onze communicatie niet voor alle bewoners duidelijk is geweest. Sommige bewoners hadden het idee dat het geen zin had om onderhoudsklachten te melden,  omdat HEEMwonen (destijds Hestia groep) toch niets zou doen omdat de woningen op termijn gesloopt zouden worden. Jammer dat dit beeld is ontstaan. Bewoners kunnen namelijk altijd bij ons terecht met hun reparatieverzoeken. Als verhuurder zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud. “

Het actiecomité heeft de GGD gevraagd onderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek zijn op dit moment nog niet bekend.


Vervroegde sloop 85 woningen

Plan van aanpak Gladiolenstraat en omgeving KerkradeDe bewoners hebben een brief gekregen waarin HEEMwonen het plan van aanpak voor de buurt toelicht. De huurverhoging komt voor alle 97 woningen te vervallen. In totaal 85 van de 97 woningen in de Gladiolenstraat worden eerder gesloopt dan gepland, namelijk in 2014 en 2015. Jack: “We sluiten op korte termijn  een sociaal statuut met het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen, waarin we afspraken vastleggen over herhuisvesting, verhuiskostenvergoeding, huurgewenning en dergelijke.

Dit sociaal statuut bespreken we ook met het actiecomité Gladiolenstraat.
Het regelen van vervangende huisvesting voor bewoners van te slopen woningen heeft tijd nodig. Daarom gaan we uit van twee groepen woningen, die na elkaar worden gesloopt. Leegkomende woningen worden niet meer opnieuw verhuurd. Waar mogelijk  kiezen we voor anti-kraak, zodat de leefbaarheid in de buurt op peil blijft.”


Onderzoek 12 woningen Gladiolenstraat

HEEMwonen gaat onderzoek doen naar de twaalf gestapelde woningen in Gladiolenstraat met de even huisnummers. “We onderzoeken verschillende opties, zoals renoveren, samenvoegen en sloop. We verwachten dit onderzoek eind dit jaar af te ronden.  Het is duidelijk dat er iets met de woningen moet gebeuren.  Het is niet onze bedoeling geweest deze woningen te slopen.

Of er voor deze woningen een sociaal statuut komt, hangt af van de uitkomsten van het onderzoek. Wel hebben we bewoners toegezegd, dat we waar nodig helpen met het vinden van een andere woning en bij een eventuele verhuizing. Het is vervelend voor de bewoners  van deze 12 woningen dat we op dit moment nog geen verdere duidelijkheid kunnen geven. We voeren het onderzoek zo snel mogelijk uit.


Leefbaarheid

Vaak gaat de leefbaarheid in een buurt achteruit als woningen leegstaan. “Om de leefbaarheid in de buurt te waarborgen, zorgt HEEMwonen voor de inzet van wijkbeheerders en waar nodig schakelen we een beveiligingsbedrijf in. Hierover maken we afspraken in het sociaal statuut. Zo houden we de leefbaarheid op peil”.


West wint aan ruimte

De Gladiolenstraat en omgeving maakt deel uit van de wijk Kerkrade-West. Jack Vinken: “HEEMwonen is al jaren bezig met het opknappen van de wijk Kerkrade-West. West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. Samen met de gemeente, bewoners en andere partijen maken we plannen om van West een vitale wijk te maken. Verschillende plannen zijn inmiddels gerealiseerd. Denk bij voorbeeld aan het nieuwe Carboonplein en De Bestaande Wijk van Morgen. Andere plannen zijn in voorbereiding. Zo komt er een park in Heilust, waarvoor buurtbewoners  ideeën konden aandragen. De sloop van de 85 woningen hangt direct samen met dit park”.


Voorsorteren op krimp

De regio Parkstad Limburg is een voorloper op het gebied van bevolkingskrimp in stedelijk gebied. “De bevolking krimpt hier al sinds 1997. De komende jaren neemt het inwoneraantal verder af. Dit betekent een enorme uitdaging, waar HEEMwonen al jaren volop mee aan de slag is. Wij hebben flink voorgesorteerd op de krimp. Sinds 2000 hebben wij bijna 1.700 woningen gesloopt en hier zo’n 900 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Deze aanpak leidt tot de vereiste  transformatie van ons woningbezit in Kerkrade en Landgraaf.  Door proactief te slopen voorkomen we leegstand en worden de wijken en buurten waar wij actief zijn groener en aantrekkelijker. Met andere woorden: nu de dingen doen om erger te voorkomen en sterk te staan in de toekomst.
Wij zijn geen sloopcorporatie, maar investeren op strategische locaties in nieuwbouw en in opwaardering van ons woningbezit. Wij kiezen ervoor de volkshuisvestelijke uitdaging op te pakken, zelf het initiatief te nemen en in samenwerking met partners onze wijken kwalitatief te verbeteren.

Als HEEMwonen zetten we ons in voor een prettige en leefbare buurt, waar mensen graag willen wonen. Daar doen we het voor!”


Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten