vrouwduiken

Flyer Laatste fase renovatie openbare ruimte Bestaande Wijk van Morgen

Bewoners in het gebied tussen de Tulpenstraat en de Dahliastraat in de Bestaande Wijk van Morgen hebben een flyer ontvangen over de werkzaamheden van de laatste fase van het opknappen van de straten en pleinen. Hjeronder de informatie uit de flyer.

 

Zoals bekend  gaat de gemeente Kerkrade de straten en pleinen gelegen tussen de Tulpenstraat en de Dahliastraat renoveren. Vanaf 12 oktober zal aannemer Laeven Infra starten met de werkzaamheden.

Hiermee wordt de laatste fase van het renovatieproject uitgevoerd en is de gehele wijk weer netjes ingericht.

Met deze flyer willen we u informeren over het verloop van de werkzaamheden.

 

Waar

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd in de straten, pleinen en plantsoenen binnen het gebied. Op de situatieschets ziet u welke straten, paden en pleinen worden aangepast. Er zal worden gestart vanuit de Kampstraat, Fresiaplein richting Rozenstraat en uiteindelijk als laatste de Anjelierstraat. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken duren.

 

Wat

Binnen het gebied zal met name de bestrating worden vernieuwd en zal meer groen in de vorm van hagen en heesters worden toegevoegd. Het Fresiaplein en het grasveldje Eglantierstraat worden opnieuw ingericht.

Zo nodig worden ook de huisaansluitingen van de riolering vervangen. In het gehele gebied zal de verlichting worden vernieuwd en worden vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Nadat de bestrating is vervangen zal ook de nieuwe groenvoorziening worden aangeplant in de vorm van hagen heesters en bomen.

 

Ontwerp bewoners

Samen met bewoners is een nieuw ontwerp bedacht voor de inrichting van het Fresiaplein en het grasveldje Eglantierstraat.

 

Wanneer                      

Op 12 oktober zal aannemer Laeven starten met de voorbereidingen van het werk. Indien de weersomstandigheden goed zijn zal na 6 weken alles gereed moeten zijn.

 

Huisvuil

Daar waar gewerkt wordt aan de straat kunnen de huisvuilcontainers niet direct voor de woningen worden opgehaald. Deze worden door de aannemer tot buiten het werkpunt verplaatst en daar aan de RD4 aangeboden.

 

Parkeren en overlast

Gedurende de werkzaamheden zal er tijdelijk op een andere locatie geparkeerd moeten worden. Hoewel er alles aan wordt gedaan om dit te voorkomen, is overlast niet geheel uit te sluiten.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten