meisje_hurkend

'Festival van de Toekomst' in Kerkrade-West

Op zaterdag 27 en zondag 28 juni vindt in de Heilust in Kerkrade-West het ‘Festival van de Toekomst’ plaats. De bewoners van Kerkrade-West worden die dagen op en nabij het terrein van het toekomstige Park West getrakteerd op vele leuke activiteiten zoals een festivalterrein met muziek en een vrijmarkt. Hierbij worden de bewoners en de verenigingen van de toekomstige MFA nadrukkelijk betrokken. Tegelijk met het festival strijkt in het toekomstige park ook ‘Camping Onbestemd’ van ‘Bureau Ruimtereizigers’ neer.

 

Aanleiding

De provincie Limburg, Woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeente Kerkrade hebben in 2010 de handen ineen geslagen en samen een visie ontwikkeld voor de ontwikkeling van Kerkrade-West. Tijdens diverse wijkbijeenkomsten hebben ook buurtbewoners mee kunnen denken over de toekomst van 'hun wijk'. De visie met concrete projecten tot 2020 geldt als centrale onderlegger voor de grootschalige verbeteropgave van Kerkrade-West. De kernboodschap van de stadsdeelvisie 2020 is ‘West wint aan ruimte’: meer ruimte om te wonen, werken en spelen.

 

Park West

In het kader van de Stadsdeelvisie is voor de buurt Heilust het plan Park West ontwikkeld waarvoor zo’n 500 grotendeels incourante woningen gesloopt worden ten gunste van de realisatie van een openbaar park. In dit park bestaat de mogelijkheid voor de buurtbewoners van jong tot oud om zowel passief als actief te recreëren. Zo worden er voldoende wandelroutes en zitplaatsen gerealiseerd en kunnen kinderen zich uitleven in de nieuwe speeltuin, op het Roda JC Kerkrade voetbalcourt en de diverse locaties in het park. In het bestaande kerkgebouw wordt een multifunctionele accommodatie gerealiseerd die twee gemeenschapshuizen in Kerkrade-West vervangt.

 

Sloop

Nadat het grootste gedeelte van de woningen inmiddels is gesloopt, is het project in de uitvoeringsfase terecht gekomen. Bestaande wegen zijn al gesloopt of worden momenteel heringericht. De speeltuin en het Roda JC Kerkrade-Court zijn in uitvoering en de nieuwe multifunctionele accommodatie krijgt stilaan vorm in een voorontwerp. Aan de rand van het park heeft HEEMwonen onlangs 22 energieneutrale huurwoningen gerealiseerd.

Naast deze ruimtelijke ingrepen wordt  in het kader van deze planontwikkeling eveneens zwaar de nadruk gelegd op de sociale component. Om de achterstanden en problemen op sociaal-maatschappelijk gebied  aan te pakken, zijn onder andere op het gebied van gezondheid, educatie, veiligheid, sociale activering en terugdringen laaggeletterdheid diverse programma’s gestart.

 

Deze planontwikkeling is één van de meest vergaande transformatieopgaven in zijn soort die slechts tot stand kon worden gebracht dank zij de intensieve samenwerking tussen de eerder genoemde vier partijen tijdens de planvormingsfase, maar zeker ook dankzij hun financiële bijdragen aan dit project.

 

‘Festival van de Toekomst’

2015 is een jaar van doen en om dat met de bewoners en alle participerende partners te vieren, organiseren HEEMwonen en de gemeente Kerkrade op 27 en 28 juni het ‘Festival van de Toekomst’. Dit is een laagdrempelig festijn voor jong en oud van West met vele activiteiten waarbij ook heel nadrukkelijk de verenigingen worden betrokken die straks een plek krijgen in de nieuwe multifunctionele accommodatie. Op zaterdagochtend vindt een officieel moment plaats in de vorm van de opening van de speeltuin Heilust en het Roda JC Kerkrade-Court.

 

Activiteiten

Het Festival van de Toekomst staat bol van de activiteiten. Zo is er een groot festivalterrein met live-muziek. Deze muziek komt van verenigingen, lokale initiatieven, bands en dj’s. Ook is er een vrijmarkt waar bewoners de kans wordt geboden hun spulletjes te verkopen. Ouderen kunnen (in de Lupinehof) kienen en voor de kinderen zijn er workshops, kunnen ze zich laten schminken, is er een voetbaltoernooi op het voetbalcourt en kunnen ze funtatoos laten zetten. De voetbalverenigingen van West zijn gevraagd om een bijdrage te leveren aan de organisatie van het voetbaltoernooi. En de kinderen kunnen die dagen gratis gebruik maken van de splinternieuwe speeltuin Heilust.

 

Op vier plekken wordt door middel van het toepassen van Augemented Reality (een nieuwe technologie) bezoekers de kans geboden om in de toekomst te kijken. Hier kan men zien hoe met name het park er uit zal gaan zien. Natuurlijk kan er ook gegeten en gedronken worden. Daar wordt onder andere voor gezorgd door bewoners uit de buurt zelf die allerlei zelfgemaakte dingen tegen een klein prijsje zullen verkopen.

 

Tijden en informatie

De bewoners van Kerkrade-West ontvangen in juni een flyer met alle informatie. Op zaterdag 27 juni is het festival geopend van 11.00 tot 23.00 uur en op de zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Op de dagen zelf is er een plattegrond beschikbaar met daarop alle praktische informatie. Voor meer informatie kan men terecht op www.westwint.nl of de facebook-/twitterpagina van west wint (ook bereikbaar via website).  

 

‘Camping Onbestemd’

In hetzelfde weekend strijkt in het toekomstige park ‘Camping Onbestemd’ van ‘Bureau Ruimtereizigers’ neer. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen

met Platform31, 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Ruimte. Camping

Onbestemd is onderdeel van het ‘feestprogramma’ van het Jaar van de Ruimte en

wordt financieel en inhoudelijk gesteund door het ministerie en Platform 31. De Camping bezoekt een viertal bijzondere en totaal verschillende plekken in Nederland waar een bijzondere/vernieuwende manier van ruimtelijke ordening plaatsvindt. Parkstad Limburg is hier één van en de aanpak van de krimp komt het beste tot uitdrukking in de ontwikkeling van het plangebied Heilust / Park West. Tussen de twee activiteiten zal de nodige synergie ontstaan. Meer informatie over Camping Onbestemd: www.campingonbestemd.nl

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten