vrouwduiken

Eindverslag Inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan Herstructurering Heilust

Ter afronding van de inspraakprocedure over het beleidsvoornemen voorontwerpbestemmingsplan  Herstructurering Heilust is een Eindverslag Inspraakprocedure opgemaakt.

 

In het kader van de herstructurering in Heilust te Kerkrade-West dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. De voorgenomen ontwikkelingen betreffen onder andere woningbouw, een Multifunctionele Accommodatie (MFA), een speeltuin en een park.  Bovenstaande ontwikkelingen passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan weshalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld dient te worden.

 

De omvang van de verbeelding (het plangebied) van het voorontwerpbestemmingsplan omvat een te herontwikkelen gebied in Heilust in Kerkrade - West. Het gebied wordt globaal begrensd door in het westen de Anemonenstraat, woningen Spireastraat, Gladiolenstraat en Salviaplein, in het noorden de Kaalheidersteenweg, in het oosten Papaverplein en Geraniumstraat en in het zuiden de Kampstraat. De exacte begrenzing is weergegeven op de verbeelding. De bestemmingen in het voorontwerpbestemmingsplan zijn onder andere ‘Groen’, ‘Maatschappelijk’, ‘Verkeer’ en ‘Wonen’.

 

Het Eindverslag Inspraakprocedure, waarin het inspraakproces met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan is beschreven, is ter kennis van de leden van de raad gebracht en ligt vanaf van 14 februari 2013 tot  en met 27 maart 2013 ter inzage bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving Sector Stad op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. T. Debast, via het telefoonnummer van de gemeente 14 045. 

 

Het Eindverslag Inspraakprocedure bestemmingsplan Herstructurering Heilust is digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.kerkrade.nl onder de rubriek  Wonen&Leven\ Projecten\ Ruimtelijke plannen.  

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten