man

Bekendmaking onttrekking openbaar verkeer

 

Het college van Kerkrade maakt bekend dat de raad voornemens is:

  • een gedeelte van de Anemonenstraat (tussen de Gladiolenstraat en de Lupinestraat) en een gedeelte van de Papaverstraat (tussen de Gladiolenstraat en de Kampstraat) volledig aan de openbaarheid te onttrekken;
  • een gedeelte van de Gladiolenstraat (tussen Salviastraat en Papaverstraat) en de Lupinestraat (tussen Anemonenstraat en Geraniumstraat) tijdelijk aan de openbaarheid te onttrekken in afwachting van de realisatie van een voet- c.q. fietspaden aldaar.

 

Het ligt in de bedoeling deze onttrekkingen aan de openbaarheid in 2014 en 2015 gefaseerd te laten ingaan.

 

De onttrekkingen zijn noodzakelijk in verband met de uitvoering van de herstructurering van het gebied, zoals dat nader is aangegeven in het d.d. 26 juni 2013 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Heilust.

 

Een en ander is inzichtelijk gemaakt op een tekening, die ter inzage ligt bij de centrale balie in het Stadskantoor aan de Markt 33, alhier. Een kopie van het concept-raadsbesluit (inclusief nota van toelichting) treft u daarbij eveneens aan.

 

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken na de dag van die van haar bekendmaking (dus tot en met 1 januari 2013) hun eventuele zienswijzen omtrent dit voornemen schriftelijk en met redenen omkleed indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten