vrouwduiken

Deelprojecten

Realisatie Transferium

De provincie Limburg is van plan om in samenwerking met partijen de Avantislijn als een Euregionale treinverbinding tussen Kerkrade en Aken aan te leggen. Onderdeel van deze verbinding is een halte in Kerkrade-West. De realisatie van het station - het transferium - is opgenomen in de visie voor kerkrade-West en verankerd in de samenwerkingsovereenkomst Kerkrade-West (SOK).

 

Als plek voor het transferium is gekozen voor een locatie in het verlengde van het Kerkplein en de Akerstraat. De realisatie van het Transferium kan een belangrijke factor zijn in de opwaardering van de leefbaarheid in de omgeving. Maar ook een randvoorwaarde vormen voor een verdere opwaardering van de Akerstraat.

Het station maakt onderdeel uit van het transferium.

Belangrijke uitgangspunten voor de realisatie van het transferium zijn:

 

 • goede bereikbaarheid vanuit de wijken (inclusief Gracht) en ook het winkelgebied Carboonplein;
 • aansluiting op het bestaande netwerk van openbaar vervoer;
 • aansluiting op de aanliggende verkeerstructuur;
 • aandacht voor het beter bereikbaar maken van en/of houden van recreatieve voorzieningen op regionaal niveau;
 • station, transferium ook voor de recreatieve lijn van de ZLSM;
 • aansluiting op recreatieve routes en een verbinding realiseren naar het groengebied richting Horbach;
 • parkeren voor trein- en busreizigers;
 • realisatie van een virtueel Transferium (aanbieden van informatie);
 • stalling van fietsen;
 • een overgang over het spoor;
 • afscherming van de aanliggende private gronden.

 

Een schetsontwerp voor het transferium met daarin opgenomen drie varianten is in 2013 afgerond. Het bestemmingsplan ter plaatse van het beoogde transferium is aangepast en is vastgesteld door de raad in 2014.

 

Wat betreft de Avantislijn is de besluitvorming naar achter geschoven omdat om strategische redenen de provincie gekozen heeft om de opwaardering van het traject Heerlen-Herzogenrath (realisatie intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken) de hoogste prioriteit toe te kennen. Realisatie van de Avantislijn is nu voorzien na 2020. Er wordt in overleg met betrokken partijen gekeken naar mogelijke alternatieven.

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten