vrouwduiken

Deelprojecten

Lokaal duurzaam energiebedrijf

Kerkrade-West heeft circa 7.000 huishoudens die gemiddeld per huishouden jaarlijks minimaal 1000 euro aan energielasten betalen. Dat betekent dat er jaarlijks zo'n 7.000.000 euro aan kapitaal de wijk uitstroomt. Tel daar de energielasten van het bedrijfsleven bij op en het uitstromend kapitaal wordt een stuk groter. Dit geld komt rechtstreeks terecht bij de grote energiemaatschappijen zoals Essent en NUON. Dit zijn bedrijven die energie inkopen en via het ‘vrij toegankelijke net’ aan huishoudens leveren. De werkgelegenheid die deze bedrijven genereren is vooral gesitueerd in de Randstad. Een lokaal, duurzaam energiebedrijf in West betekent dat het kapitaal niet langer de wijk uitstroomt maar in de wijk terecht komt, concreet betekent dit werkgelegenheid in de wijk! Daarnaast kan Kerkrade-West door een lokaal, duurzaam energiebedrijf een concrete bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie in de wijk en in de regio.

 

Er is een eerste onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een lokaal duurzaam energiebedrijf (LDE) in Kerkrade-West. Een energiebedrijf in West dat zijn eigen energie kan opwekken door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. Kartrekker van dit project was de Stadsregio Parkstad Limburg. Gebleken uit dit onderzoek is dat er wel mogelijkheden zijn voor energiebesparing en opwekking, maar dat de ontwikkeling van een LDE op dit moment te kostbaar is. Wel zullen er projecten op kleinere schaal door zowel gemeente als HEEMwonen worden opgestart om te komen tot energiebesparing en opwekking. De gemeente zal dit gemeente breed oppakken.   

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten