familie

Park West


24.05.16 Start aanleg Park WestIn mei 2016 is gestart met de inrichting van Park West. Het gaat om fase 2 en 3 die het grootste deel van het circa 50.000 m2 grote park betreffen. Medio vorig jaar werd in het gebied al de speeltuin in het thema van de mijnen geopend. Tevens ligt er sinds die tijd een Roda JC Kerkrade-court. Aan de rand van Park West komt de nieuwe multifunctionele accommodatie in de voormalige kerk van de Heilust: ‘t Westhoes.

 

Nieuwe inrichting

Het domein van het park bestond oorspronkelijk uit oud- bouwterrein, grasvelden (deels met bomen) en woongebied. Zo’n 300 woningen die niet meer voldeden aan de wensen van de huidige tijd werden door HEEMwonen de afgelopen jaren gesloopt. Daarnaast werden door de gemeente18 particuliere woningen opgekocht en gesloopt. Hierdoor ontstond nog meer ruimte voor het park.

 

Inmiddels zijn de voet- en fietspaden gereed en wordt het meubilair snel geleverd en geplaatst. Daarna volgt de verlichting en wordt het terrein ingezaaid. In het laatste kwartaal van 2016 wordt de beplanting aangebracht bestaande uit parkbomen, fruitbomen, hagen en bloembollen.

 

Vervolg

In het 2e kwartaal van 2017 zal de herinrichting van het oude deel van de Geraniumstraat en Gladiolenstraat (gedeelte met huisnummers 40 – 54) plaatsvinden. Daaropvolgend wordt de grote parkeerplaats bij de nieuwe speeltuin aangelegd en zal de Anemonenstraat en Lupinestraat heringericht worden.

De uitvoering van het resterende parkgedeelte, tussen Gladiolenstraat en Kaalheidersteenweg, is afhankelijk van de nieuwbouwplanning van de twee woonclusters door Heemwonen.

  

Samen met bewoners is enkele jaren geleden het ontwerp voor het nieuwe park al opgesteld. Het moest vooral een park ‘voor en door bewoners’ worden: een prettige en veilige ontmoetingsplek voor jong en oud. 

 

Bekijk het ontwerp van het park.

Bekijk de planning van de werkzaamheden. 

 

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten