bejaarden

Disclaimer

Deze site is eigendom van dan wel de onderliggende applicatie wordt in licentie gehouden door de gemeente Kerkrade en HEEMwonen. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie op het World Wide Web (WWW). Eén en ander wordt beschermd door het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De door de partners verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd

 

De partners pretenderen met de inhoud van deze site geen oplossingen voor algemene en/of individuele, al dan niet juridische problemen en/of vragen aan te reiken. Ingebouwde hypertext links naar WWW-pagina's van derden worden niet door betreffende partijen onderhouden. De gemeente Kerkrade en HEEMwonen accepteren mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, volledigheid, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie van die pagina's.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met de gemeente Kerkrade en HEEMwonen en/of diens medewerkers ontstaan.

De partijen wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af. Ook wordt erop geattendeerd dat e-mail-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten